Subota, svibanj 30, 2020

Dokumenti

Akti iz područja poljoprivrede

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od...

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka Poslovnička odluka o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka...

Statut Općine Gornja Rijeka

Statut Općine Gornja Rijeka  Statutarna odluka o izmjenama Statuta Općine Gornja Rijeka - 2020. godina   

Akti iz područja komunalnog gospodarstva

Odluka o komunalnom redu na području Općine Gornja Rijeka Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine...

Evidencija komunalne infrastrukture

Komunalna infrastruktura - Građevine i uređaji javne namjene Komunalna infrastruktura - Groblja i krematoriji Komunalna infrastruktura -...

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2018. godinu

izvješće o izvršenju programa gradnje 2018 Zaključak Izvješće gradnja kom infrastrukture  Izvješće održavanje kom infrastrukture 2018 Zaključak Izvješće...

Komunalno Poduzeće Gornja Rijeka d.o.o

Trg Sidonije Rubido Erdody 3. Telefon- 048 855 449 ili mobi. 099 221-6566, 099 221-6568 - Uređenje i održavanje vrtova, parkova, okućnica...