Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Gornja Rijeka u 2020. godini

27

Općinski načelnik Općine Gornja Rijeka donio je Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Gornja Rijeka u 2020. godini.

Godišnji plan možete preuzeti OVDJE: Godišnji plan raspisivanja natječaja-2020. godina