Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gornja rijeka za razdoblje 2018. do 2023. godine za 2018. godinu

344