Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti za nabavu radova na modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Općine Gornja Rijeka

414

Općina Gornja Rijeka objavljuje Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti za nabavu radova na modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Općine Gornja Rijeka.

Javni poziv možete preuzeti OVDJE:Javni poziv za dostavu ponuda modernizacija nerazvrstanih cesta 2019

Troškovnik možete preuzeti OVDJE: Troškovnik modernizacija cesta 2019

Javni poziv objavljen je 28. veljače 2019. godine, a kranji rok za dostavu ponuda je 11. ožujka 2018. godine do 9,00 sati.