Katastarska izmjera – vremenski raspored identifikacije katastarskih čestica

1417

Svi nositelji prava na nekretninama na području k.o. Gornja Rijeka koji nisu dobili poziv za identifikaciju katastarskih čestica za I fazu katastarske izmjere mogu u nastavku preuzeti pregledne karte podjele zahvata na grupe omeđivanja i vremenski raspored identifikacije katastarskih čestica te saznati termin identifikacije njihove čestice.