Akti iz područja komunalnog gospodarstva

71

Odluka o komunalnom redu na području Općine Gornja Rijeka

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Gornja Rijeka

Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Gornja Rijeka 

Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Gornja Rijeka 

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B) na području Općine Gornja Rijeka