NEPRAVILNOSTI

Osoba zadužena za nepravilnosti obvezna je:

– zaprimati obavijesti o nepravilnostima,

– pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,

– sastavljati polugofišnje i godišnje izvještaje o nepravilnostima

– surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom pri Ministarstvu financija.

 

Osobom zaduženom za nepravilnosti u Općini Gornja Rijeka imenovana je:

Valentina Valjak

Trg S.R.Erdody 3

Gornja Rijeka

Tel: 048/271-115

Fax: 048/855-021

e-mail: opcina-gornja-rijeka@kc.t-com.hr