Srijeda, lipanj 3, 2020
Stranica 3

Obavijest o produženju roka za podnošenje prijava za financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Gornja Rijeka u 2020. godini

Obavještavaju se svi zainteresirani da se uslijed novonastale situacije vezane uz COVID-19 produžuje rok za prijavu po javnom pozivu za financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Gornja Rijeka u 2020. godini.

Novi rok za podnošenje prijava je 27. travnja 2020. godine do 12 sati.

Prekid izravnog rada sa strankama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornja Rijeka

U pokušaju kontrole širenja zaraze COVID-19 jedinstveni upravni odjel Općine Gornja Rijeka od 18.ožujka 2020. NEĆE PRIMATI STRANKE U IZRAVNOM KONTAKTU. 

Jedinstveni upravni odjel zadržava isto radno vrijeme, te je dostupan svim zainteresiranim strankama putem službene elektroničke pošte, telefonske i mobilne linije, te službene web stranice Općine Gornja Rijeka.

Navedena mjera će se provoditi do daljnjega.

Komunalno Poduzeće Gornja Rijeka d.o.o

Trg Sidonije Rubido Erdody 3. Telefon- 048 855 449 ili mobi. 099 221-6566, 099 221-6568 - Uređenje i održavanje vrtova, parkova, okućnica...