Odluka o dodjeli financijskih sredstava udruga prijavljenim na Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Gornja Rijeka za 2017. godinu

1081

Općinski načelnik Općine Gornja Rijeka donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava udruga prijavjenim na Javni poziv za financiranje projekata udruga koji su od interesa za Općinu Gornja Rijeka u 2017. godini.

Navedenu Odluku možete preuzeti OVDJE: Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama 2017.