Odluka o mjerama prilikom sklapanja braka i životnog partnerstva

24