ODLUKA O ODOBRAVANJU FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA KOJI SU OD INTERESA ZA OPĆINU GORNJA RIJEKA ZA 2016. GODINU

1192

Općinski načelnik Općine Gornja Rijeka donio je 1. lipnja 2016. godine Odluku o odobravanju financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni poziv za financiranje programa i projekata udrua koji su od interesa za Općinu Gornja Rijeka za 2016. godinu.

Odluku možete preuzeti u nastavku

Odluka o odobravanju financijskih sredstava udrugama