Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gornja Rijeka za 2018. godinu

542

Odluka o financiranju političkih stranaka 2018