Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Gornja Rijeka za dio katastarske općine Gornja Rijeka

641

Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga – 21.12.2017.