ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije ukupnog razvoja Općine Gornja Rijeka za razdoblje 2015.-2020. godine

915