Polugodišnje izvršenje financijskog plana Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdody za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019

144