POZIV ZA 36. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GORNJA RIJEKA

680

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka sazvao je 36. sjednicu Općinskog ijeća Općine Gornja Rijeka. Sjednica će se održati 29. kolovoza 2012. godine u vijećnici Općine Gornja Rijeka s početkom u 18,00 sati.

DNEVNI RED:

1.     Prezentacija Projekta izdvojenog sakupljanja komunalnog otpada,

2.     Donošenje Zaključka o očitovanju DVD-a Gornja Rijeka o naplati parkiranja na javnim površinama Općine Gornja Rijeka,

3.     Donošenje Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2012. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine,

4.     Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Gornja rijeka za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine,

5.     Donošenje Odluke o prodaji snježnog pluga u vlasništvu Općine Gornja Rijeka,

6.     Donošenje Odluke o sklapanju ugovora s Zavodom za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornja Rijeka,

7.     a) Donošenje Polugodišnjeg izvršenja Financijskog plana rashoda i izdataka za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdody,

b) Donošenje Polugodišnjeg izvršenja Financijskog plana prihoda i primitaka za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdody,

8.     Donošenje Zaključka o usvajanju šestomjesečnog Izvješća o poslovanju knjižnice za razdoblje od 1.1-30.6.2012.,

9.     Donošenje Zaključka o davanju prethodnog odobrenja Općinskoj knjižnici Sidonije Rubido Erdody za potpisivanje Ugovora s Ministarstvom kulture,

10.   a) Donošenje Zaključka o usvajanju Zapisnika o reviziji knjižnog fonda Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdody,

b) Donošenje Zaključka o osvajanju Zapisnika o otpisu knjižne građe,

11.   a) Donošenje Odluke o prenamjeni pribavljene drvene građe povodom zahtjeva Župe Uznesenja BDM u Gornjoj Rijeci,

b) Donošenje Odluke o  prenamjeni drvene građe za potrebe kulturnog dobra Stari grad Mali Kalnik,

12.   Donošenje Odluke o donaciji projektne dokumentacije Župi Uznesenja Blažene Djevice Marije,

13.   Pitanja i prijedlozi.