POZIV ZA 37. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GORNJA RIJEKA

668

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka sazvao je 37. sjednicu Općinskog ijeća Općine Gornja Rijeka. Sjednica će se održati 24. listopada 2012. godine u vijećnici Općine Gornja Rijeka s početkom u 17,00 sati.

DNEVNI RED:

1. Donošenje Plana izmjene Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,

2. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,

3. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,

4. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,

5. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u športu na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,

6. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,

7. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,

8. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,

9. Donošenje Plana izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,

10. Donošenje Programa o izmjenama Programa u gospodarstvu na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,

11. a) Donošenje Izmjena i dopuna Financijskog plana rashoda i izdataka za 2012. godinu Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdody,

b) Donošenje Izmjena i dopuna Financijskog plana prihoda i primitaka za 2012. godinu Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdody,

12. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2012. godinu i Projekcije za 2013. i 2014. godinu,

13. Donošenje Odlike o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu na području Općine Gornja Rijeka,

14. Donošenje Odluke o davanju mišljenja na II. Izmjene i dopune Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije,

15. Donošenje Izmjene Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Općine Gornja Rijeka,

16. Pitanja i prijedlozi.