POZIV ZA 40. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GORNJA RIJEKA

623

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka  Općine Gornja Rijeka sazvao je 40. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Gornja Rijeka. Sjednica će se održati 6. veljače 2013. godine u vijećnici Općine Gornja Rijeka s početkom u 17,00 sati.

DNEVNI RED:

  1. Donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gornja Rijeka za 2013. godinu,
  2. Donošenje Rješenja o imenovanju v.d. ravnatelja Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdody,
  3. Donošenje Pravilnika o zaštiti knjižne građe,
  4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu ravnateljice Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdody za 2012. godinu,
  5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Općine Gornja Rijeka tijekom 2012. godine,
  6. Donošenje Odluke o uređenju sajmišta – V faza,
  7. Donošenje Odluke o rasporedu financijskih sredstava Dobrovoljnim Vatrogasnim društvima na području Općine Gornja Rijeka,
  8. Pitanja i prijedlozi.