POZIV ZA 41. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GORNJA RIJEKA

700

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka  Općine Gornja Rijeka sazvao je 41. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Gornja Rijeka. Sjednica će se održati 11. ožujka 2013. godine u vijećnici Općine Gornja Rijeka s početkom u 18,00 sati.

DNEVNI RED:

1. Donošenje Zaključka o izradi projektne dokumentacije za potrebe primarne zdravstvene zaštite,

2. Donošenje Zaključka o očitovanju tvrtke Alegra moda d.o.o. vezano uz ugovorne obveze o zakupu poslovnog prostora,

3. Donošenje Zaključka o kupnji autobusnih nadstrešnica,

4. Donošenje Odluke o potpisivanju Sporazuma o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Gornja Rijeka,

5. Pitanja i prijedlozi.