POZIV ZA 42. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GORNJA RIJEKA

703

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka sazvao je 42. sjednicu Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka. Sjednica će se održati 19. ožujka 2013. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati u vijećnici Općine Gornja Rijeka.
Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
1. a) Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Gornja Rijeka za 2012. godinu,
b) Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Gornja Rijeka za 2012. godinu,
c) Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2012. godini,
d) Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,
e) Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,
f) Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,
g) Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,
h) Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,
i) Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška šumskog doprinosa na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,
j) Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,
k) Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa u gospodarstvu na području Općine Gornja Rijeka u 2012. godini,
2. a) Donošenje Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana rashoda i izdataka za razdoblje od 1.1. do 31.12.2012. Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdody,
b) Donošenje Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana prihoda i primitaka za razdoblje od 1.1. do 31.12.2012. Općinske knjižnice Sidonije Rubido Erdody,
3. Razmatranje Izvještaja o korištenju Proračunske zalihe Proračuna Općine Gornja Rijeka za razdoblje od 1.1.2012. do 31.12.2012. godine,
4. Donošenje Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2012. godinu,
5. Donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gornja Rijeka,
6. Donošenje Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka,
7. a) Donošenje Programa o izmjenama Programa u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Gornja Rijeka u 2013. godini,
b) Donošenje Programa o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2013. godini,
c) Donošenje Programa o izmjenama Programa u gospodarstvu na području Općine Gornja Rijeka u 2013. godini,
8. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu,
9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gornja Rijeka za razdoblje od 2011. do 2019. godine za 2012. godinu,
10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Gornja Rijeka za razdoblje od srpnja do prosinca 2012. godine,
11. Pitanja i prijedlozi.