Poziv za dostavu ponuda za nabavku mobilnog reciklažnog dvorišta

826

Općina Gornja Rijeka objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavku mobilnog reciklažnog dvorišta.

Poziv za dostavu ponuda i troškovnik možete preuzeti ovdje:

Rok za dostavu ponuda je 8. srpnja 2015. godine do 9,00 sati.