Petak, lipanj 5, 2020

PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Komunalno Poduzeće Gornja Rijeka d.o.o

Trg Sidonije Rubido Erdody 3. Telefon- 048 855 449 ili mobi. 099 221-6566, 099 221-6568 - Uređenje i održavanje vrtova, parkova, okućnica...