Prekid izravnog rada sa strankama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornja Rijeka

41

U pokušaju kontrole širenja zaraze COVID-19 jedinstveni upravni odjel Općine Gornja Rijeka od 18.ožujka 2020. NEĆE PRIMATI STRANKE U IZRAVNOM KONTAKTU. 

Jedinstveni upravni odjel zadržava isto radno vrijeme, te je dostupan svim zainteresiranim strankama putem službene elektroničke pošte, telefonske i mobilne linije, te službene web stranice Općine Gornja Rijeka.

Navedena mjera će se provoditi do daljnjega.