Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Gornja Rijeka

140