Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za Općinu Gornja Rijeka

432

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem-Gornja Rijeka

Gornja Rijeka-poljoprivredno zemljište-9.6.2018

Suglasnost na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Rješenje o prihvatljivosti za ekološku mrežu