Proračun za 2019. godinu

495

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2019. godinu 

Obrazloženje Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2019. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2019. godinu 

Programi javnih potreba Općine Gornja Rijeka u 2019. godini