Petak, svibanj 29, 2020

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Valentina Valjak tel: +385 (48) 271-115 fax: +385 (48) 855-021

e-mail: opcina-gornja-rijeka@kc.t-com.hr

Pravo na pristup informacijama, ponovnu uporabu informacija i dopunu ili ispravak informacije na propisanim obrascima ostvaruje se podnošenjem odgovarajućeg zahtjeva službeniku za informiranje:

1. elektroničkom poštom na: opcina-gornja-rijeka@kc.t-com.hr

2. poštom na adresu: Općina Gornja Rijeka, Trg Sidonije Rubido Erdödy 3, Gornja Rijeka, 48267 Orehovec

3. osobno na adresu: Općina Gornja Rijeka, Trg Sidonije Rubido Erdödy 3, Gornja Rijeka, 48267 Orehovec

4. putem faksa na broj: +385 (48)855021

Odluka o imenovanju službenika za informiranje u Općini Gornja Rijeka

Komunalno Poduzeće Gornja Rijeka d.o.o

Trg Sidonije Rubido Erdody 3. Telefon- 048 855 449 ili mobi. 099 221-6566, 099 221-6568 - Uređenje i održavanje vrtova, parkova, okućnica...