Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na području Općine Gornja Rijeka 

 

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Gornja Rijeka 

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Gornja Rijeka – čestice 

Suglasnost Ministarstva poljoprivrede na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Rješenje o prihvatljivosti za ekološku mrežu-program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem