Mobilno reciklažno dvorište nalazi se na lokaciji Gornja Rijeka, Radnička ulica 10

U mobilno reciklažno dvorište građani mogu bez naknade odložiti sljedeće vrste otpada:

Ostale lokacije na kojima će biti smješteno mobilno reciklažno dvorište biti će objavljene naknadno.