Statut Općine Gornja Rijeka 

Statutarna odluka o izmjenama Statuta Općine Gornja Rijeka – 2020. godina