CRKVA UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Nalazi se u središtu naselja Gornja Rijeka. Postojanje crkve veže se uz 13.st. u vrijeme spominjanja grada Malog Kalnika 1240-50.g. 1318. pa 1334.g. crkva Uznesenja Marijina već se spominje kao župna. Najstariji sačuvani element crkve je zvonik-kula koji se sačuvao u izvornom gotičkom obliku iz 15/16.st. sa sačuvanim strijelnicama na vrhu. U toj fazi crkva je imala strop koji je kasnije zamijenjen svodom. Početkom 18.st. crkva se spominje kao dvobrodna, kada se otvaraju prozori i gradi pjevalište. Radikalno preoblikovanje dešava se 1892.g. kada se formira jedinstven pravokutni prostor djelomično ojačan s vanjske strane kontraforima rušenjem stupova i svodova, a svetište se premješta iz osi nekadašnjeg južnog broda u os novog jedinstvenog broda. Time je stvorena kapela južno od svetišta. čitava crkva pokrivena je stropom osim svetišta s križnim svodom, a sakristija bačvastim. Glavni oltar je s kraja 19.st. sa kipovima sv. Petra i Pavla iz 1754.g. Lijevi bočni oltar Sv. Fabijana i Sebastijana je iz 1735.g. a u lađi se nalazi mali rokoko oltar iz nekadašnje dvorske kapele dvorca G. Rijeka. U crkvi su još sačuvane kamene skulpture Žalosne Majke iz 17.st. i kip sv. Barbare iz 1777.g. propovjedaonica je s kraja 19.st., neogotička. Zidni oslik izradio je Petar Orlić.