Vizija razvoja Općine Gornja Rijeka za 2020 godinu je postati područje s niskom stopom nezaposlenosti, smanjenim odljevom stanovništva, temeljeno na razvoju poljoprivrede, ruralnog turizma, te malog i srednjeg poduzetništva, s poboljšanom kvalitetom života u smislu komunalne infrastrukture i društvenih sadržaja pridajući posebnu pažnju zaštiti kulturnih i prirodnih znamenitosti te održivom gospodarenju.

Strateški ciljevi:

 1. Razvoj gospodarstva temeljen na malom i srednjem poduzetništvu, poljoprivredi i ruralnom turizmu
  • razvoj poduzetničke infrastrukture
  • razvoj poljoprivrede
  • razvoj ruralnog turizma
  • razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva
  • geodetska izmjera zemljišta
 2. Poboljšanje kvalitete života poboljšanjem komunalne i društvene infrastrukture te razvoj civilnog sektora
  • izgradnja/rekonstrukcija lokalnih nerazvrstanih cesta
  • izgradnja kanalizacijskog sustava
  • uređenje centralnog mjesta okupljanja
  • razvoj sustava vodoopskrbe
  • obnova društvene infrastrukture
  • poboljšanje kvalitete osnovno školskog obrazovanja
  • poboljšanje kvalitete predškolskog obrazovanja
  • poboljšanje sportske infrastrukture
  • poboljšanje zdravstvene i socijalne skrbi
  • socijalna uključivost
  • poticanje rada civilnog sektora
  • uvođenje širokopojasnog interneta
  • unapređenje sustava šumskih prometnica
 3. Zaštita okoliša, očuvanje kulturnih i prirodnih vrijednosti, te poticanje održivog gospodarenja
  • energetska učinkovitost
  • obnovljivi izvori energije
  • poticanje razvoja kulture
  • očuvanje vjerskih i kulturnih znamenitosti
  • zaštita i promoviranje prirodnih vrijednosti