SELO KOLAREC

Selo Kolarec nalazi se na prostoru općine Gornja Rijeka, a predstavlja vrijednu graditeljsku cjelinu koja je projektirana 1938.g. nakon što je selo opustošio požar. Obnova sela je trajala do 1941 g.

Geografski je smješteno na jednom od južnih obronaka Kalnika, dobro je osunčano i provjetreno, a karakterizira ga klima sjeverozapadne Hrvatske.

Kako je selo izgledalo prije 1938. g. ne može se  točno opisati, no prema navodima seljaka i katastarskoj podlozi iz 1860.g., stambene i gospodarske zgrade bile su locirane bez ikakvog reda, na jednoj parceli bilo je više stambenih zgrada, nije bilo izgrađene ceste zbog male udaljenosti između kuća i nepravilne orijentacije kuća i gospodarskih zgrada. Kuće su bile izgrađene većinom od drveta, pokrivene slamom, visine podrum+prizemlje ili samo prizemlje. Podovi u kućama bili su zemljani, dok su zidovi bili obojani vapnom. Iz svega navedenog može se zaključiti da su životni uvjeti  prije požara bili teški, a higijenski uvjeti loši.

Selo je zahvatio požar 18. srpnja 1938.g. Budući da je bilo ljeto, a svi seljaci su radili u polju, požar se brzo proširio, te je stradalo 23 stambene kuće, 115 gospodarskih zgrada zajedno sa poljoprivrednim alatom. Obnovu sela organizirala je Hrvatska seljačka stranka, kao i akciju prikupljanja pomoći. Gradnja izgorjelog sela započela je 23. kolovoza 1938.g., a prekinuta je u proljeće 1941.g.

Glavni prostorni planer bio je graditelj Srećko Florschutz. On je projektirao kompletan eksterijer i interijer kuća, te vršio i nadzor nad gradnjom svih građevina.

Ukupno su obnovljene 24 kuće. Za svaku kuću formirana je posebna parcela, tako da je na parceli smješten jedan stambeni objekt i po potrebi vlasnika gospodarske zgrade. Velika novina u lociranju kuća bilo je uvođenje građevinske linije stambenih kuća. Veličina kuća određivala se prema broju stanara, a u izgradnji su sudjelovali i vlasnici kuća. Za gradnju su korišteni tradicionalni materijali sjeverozapadne Hrvatske: drvo, cigla, kamen i crijep, a Srećko Florschutz koristio je i nov materijal za selo – beton.

Prilikom obnove Kolarec je projektiran kao malo moderno selo te kao takvo ima rijetku vrijednost jer predstavlja jedinstven primjer total-dizajna ruralnog naselja na području Hrvatske.

Graditelj Srećko Florschutz projektirao je selo s prepoznatljivim ambijentalnim detaljima prigorskog kraja (trijem, trokutasti ukras iznad vanjske strane prozora, raznolikosti krovova i kuća), te s vlastitim pečatom (nagib krovova, upotreba kontrafora, svođenje podruma …), a prilikom izvođenja uveo je i nove materijale koji do tada nisu korišteni u izgradnji seoskih objekata.

[rev_slider kolarec]