MALI KALNIK

Cilj zaštite Malog Kalnika je očuvanje botaničkih vrijednosti sadržanih u vegetaciji stijena što je rezultat specifičnog reljefa, sastava tla (vapnenci), klime, ekspozicije i hidroloških odnosa, što rezultira prisutnošću nekih mediteranskih alpskih i pontskih biljaka.

Botaničke vrijednosti Malog Kalnika nadopunjuju ostaci, ruševine srednjovjekovno utvrđenog Starog grada Mali Kalnik (smještene na najvišem grebenu razderane klisure).

Sve to područje Malog Kalnika daje prirodnu, kulturno-povijesnu i znatnu turističku vrijednost (planinarenje, šetališne staze, kampiranje,…). Specifičnost pejzaža privlači posjetioce i istraživače.U kategoriji značajni krajobraz, zaštićeno je područje planine Kalnik, odnosno njegovi najistaknutiji i najviši predjeli. Zaštićeno je 1985. godine i upisano u registar zaštićenih dijelova prirode Republike Hrvatske pod brojem 798.

Značajni krajobraz zauzima površinu od 4200 ha te predstavlja najveće zaštićeno područje prirode na prostoru Županije. Karakteriziraju ga brojne raznolikosti reljefa, njegova specifična građa i posebnosti mikroklime što je rezultiralo bogatstvom i specifičnošću biljnih zajednica koje rastu na tom lokalitetu (30-tak vrsta kaćunovica por. Orchidaceae).

Vegetacija zaštićenog krajolika gotovo je u cijelosti istražena, a od zaštićenih biljnih vrsta u Republici Hrvatskoj, na Kalniku ih je nazočno 13.U okolici naselja Gornja Rijeka, udaljen 800m od samog naselja, nalazi se slap Šopot. Slap nije iznimnih razmjera, svega 5 metara visine, ali za ovaj kraj predstavlja posebnost koja povećava krajobraznu, hidrološku i morfološku raznolikost kalničkog gorja.

Geološke karakteristike stijenja po kojima slap protječe osiguravaju zanimljivost i dinamiku korita slapa.Kombinacija stijenja, vode i južne ekspozicije planine Kalnik dovodi do posebnih mikroklimatskih uvjeta staništa koje osiguravaju uvjete života hidrofitima, higrofitima, vegetaciji stijena te ujedno i tipičnim flornim predstavnicima klimazonalne šumske vegetacije ( Querco – carpinetum croaticum = šuma hrasta kitnjaka i običnog graba). Neki od flornih predstavnika staništa slapa Sopot: jelenak (Phyllitis scolopendrium), smeđa slezenica  (Asplenium trichomanes), ciklame (Cyclamen purpurascens), drijenak (Cornus mas), ljiljan zlatan (Lilium martagon), salamunov pečat (Polygonatum multiflorum) i dr.

Lokalitet – Mali Kalnik

Ostaci grada Malog Kalnika leže na stjenovitom brdu sjeveroistočno od Gornje Rijeke. Posjed Mali Kalnik spominje se prvi put 1240. god. Grad su kroz stoljeća posjedovali, među ostalim, kralj Sigismund, kralj Matija Korvin, Vladislav Kosača, ban Ivan Korvin, obitelji Gezthy, i Orehoczy. Grad je napušten u 17. stoljeću.