PODACI O NARUČITELJU

NAZIV NARUČITELJA: Općina Gornja Rijeka
SJEDIŠTE NARUČITELJA: Trg Sidonije Rubido Erdody 3, 48268 Gornja Rijeka
OIB: 38669993312
TELEFON: 048/855-021
TELEFAKS: 048/855-021
INTERNETSKA ADRESA: www.gornja-rijeka.hr
ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE: opcina-gornja-rijeka.hr
OSOBA ZADUŽENA ZA KONTAKT: Andreja Bogdan, struč.spec.oec.agr., tel: 048/855-021, e-mail: [email protected]

IZJAVA SUKOB INTERESA

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) Općina Gornja Rijeka objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Gornja Rijeka, kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Općina Gornja Rijeka u sukobu je interesa i ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektom:

  • OPG Stjepan Borjan, Pofuki 89, Gornja Rijeka
  • OPG Darko Fištrović, Križevačka ulica 41, Gornja Rijeka
  • Ino-Eng d.o.o. za projektiranje, III Južna obala 11, Zagreb