PODACI O NARUČITELJU

NAZIV NARUČITELJA: Općina Gornja Rijeka
SJEDIŠTE NARUČITELJA: Trg Sidonije Rubido Erdody 3, 48268 Gornja Rijeka
OIB: 38669993312
TELEFON: 048/855-021
TELEFAKS: 048/855-021
INTERNETSKA ADRESA: www.gornja-rijeka.hr
ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE: [email protected]
OSOBA ZADUŽENA ZA KONTAKT: Andreja Bogdan, mag.oec.agr., tel: 048/855-021, e-mail: [email protected]   

IZJAVA SUKOB INTERESA

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16. i 114/22) Općina Gornja Rijeka objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Gornja Rijeka, kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Općina Gornja Rijeka u sukobu je interesa i ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektom:

  • OPG Darko Fištrović, Križevačka ulica 41, Gornja Rijeka, OIB: 38263788200
  • Ino-Eng d.o.o. za projektiranje, III Južna obala 11, Zagreb, OIB: 61410957153