Dječji vrtić Mali medo osnovala je Općina Gornja Rijeka 28. rujna 2020. godine Odlukom o osnivanju dječjeg vrtića Mali medo.

KONTAKT PODACI

Dječji vrtić Mali medo, Ulica Jablanova 3, Gornja Rijeka

OIB: 66537779533

Tel: 048/621-591

e-mail: [email protected]

V.D. RAVNATELJ: Devid Kos

UPRAVNO VIJEĆE: Antonia Šturbek – predsjednica, Andreja Bogdan, Jasmina Žibrin, Slavica Patafta, Anamaria Škarec

OBJAVE DJEČJEG VRTIĆA

Objave dječjeg vrtića Mali medo možete pogledati na slijedećoj poveznici:

DJEČJI VRTIĆ MALI MEDO

DOKUMENTI

FINANCIJSKI PLANOVI

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

JAVNA NABAVA

PROGRAM RADA I KURIKULUM

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

INFORMACIJE O TROŠENJU PRORAČUNSKIH SREDSTAVA