Dječji vrtić Mali medo osnovala je Općina Gornja Rijeka 28. rujna 2020. godine Odlukom o osnivanju dječjeg vrtića Mali medo.

Vrtić je započeo s radom 1. ožujka 2022. godine i po svojoj prirodi predstavlja minimalnu organizaciju sa upisanih 40-tak polaznika raspoređenih u dvije odgojne skupine.

Kontakt podaci:

Dječji vrtić Mali medo, Ulica Jablanova 3, Gornja Rijeka

OIB: 66537779533

Tel: 048/621-591

e-mail: [email protected]

Ravnateljica: Janja Ivančan

Objave dječjeg vrtića Mali medo možete pogledati na slijedećoj poveznici

DJEČJI VRTIĆ MALI MEDO