Dječji vrtić Mali medo osnovala je Općina Gornja Rijeka 28. rujna 2020. godine Odlukom o osnivanju dječjeg vrtića Mali medo.

KONTAKT PODACI:

Dječji vrtić Mali medo, Ulica Jablanova 3, Gornja Rijeka

OIB: 66537779533

Tel: 048/621-591

e-mail: [email protected]

V.D. RAVNATELJ: Hrvoje Lovrak

UPRAVNO VIJEĆE: Antonia Šturbek – predsjednica, Andreja Bogdan, Jasmina Žibrin, Slavica Patafta, Karla Hegedić

Objave dječjeg vrtića Mali medo možete pogledati na slijedećoj poveznici:

DJEČJI VRTIĆ MALI MEDO

DOKUMENTI:

FINANCIJSKI PLANOVI I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

JAVNA NABAVA

UPRAVNO VIJEĆE

PROGRAM RADA I KURIKULUM

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA