SLAP ŠOKOT

  Slap Šokot nalazi se na južnim obroncima Kalničkog gorja, iznad mjesta Gornja Rijeka.
Slap čini dio potoka Šokot koji prolazi kroz 400 metara dugačak kanjon u području koji se zove Sopot. Slap je visok je oko 3,5 metara i širok 2,5 metra, a osim glavnog postoji i nekoliko manjih slapova. Zbog konfiguracije prostora i osobito kamenog podnožja slapa u kojem se voda neko vrijeme zadržava u prirodnom kamenom bazenu, slap se doima znatno većim. U blizini je istoimeni vrh Šokot (466m).
Prilaz kanjonu počinje iz mjesta Gornja Rijeka odakle postoji markirana staza kojom se brzo i lako stiže do početka kanjona gdje se nalazi prvi manji slap.

slap-sokot2
Slap Šokot predstavlja posebnost koja povećava krajobraznu, hidrološku i morfološku raznolikost kalničkog gorja. Geološke karakteristike stijenja po kojima slap potječe osiguravaju zanimljivost i dinamiku korita slapa. Kombinacija stijenja, vode i južne ekspozicije planine Kalnik dovodi do posebnih mikrokimatskih uvjeta staništa koje osiguravaju uvjete života hidrofitima, higrofitima, vegetaciji stijena, te ujedno i tipičnim flornim predstavnicima klimazonalmne šumske vegetacije (Querco-carpinetum croaticum=šuma hrasta kitnjaka i običnog graba). Neki od flornih predstavnika staništa slapa Sopot: jelenak (Phyllitis scolopendrium), smeđa slezenica (Asplenium trichomanes), ciklame (Cyclamen purpurascens), drijenak (Cornus mas), ljiljan zlatan (Lilium maratagon), salamunov pečat (Polygonatum multiflorum) i druge.