KOMUNALNO PODUZEĆE GORNJA RIJEKA D.O.O.

Obavlja komunalne djelatnosti, djelatnost društva su uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika.Osnivač poduzeća je Općina Gornja Rijeka.Tijela Komunalnog poduzeća Gornja Rijeka d.o.o. su: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. Skupštinu čine članovi Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka i Općinski načelnik Općine Gornja Rijeka. Nadzorni odbor ima tri člana. Uprava se sastoji od jednog direktora.

Komunalno poduzeće Gornja Rijeka d.o.o.

Trg Sidonije Rubido Erdödy 3, 48268 Gornja Rijeka

Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika NKD 8130

MB: 2280124, OIB: 77723557751

IBAN: HR4323600001101980221

Telefon/faks: 048 855-449

Direktor: Darijo Havojić

Mob: 099/3175-394, Mob: 099 221-6568

e-mail: [email protected]

Predmet poslovanja

Uređenje i održavanje vrtova, parkova, okućnica, sadnja i podizanje parkova, zatravljivanje površina, čišćenje zemljišta od šikara i korova rušenje i uklanjanje stabala, iskop panjeva, odvoz i dovoz materijala sa ili do radilišta. Izvođenje svih hortikulturnih radova prema zahtjevu naručitelja ili prema našim prijedlozima. Izvođenje svih zemljanih radova iskopa, rigolanje, planiranje, usitnjavanje, završno zagrabljivanje. Sve radove na podizanju i održavanju vaših voćnjaka obrezivanje, zaštitno prskanje.

Dokumenti Komunalno poduzeće Gornja Rijeka d.o.o.https://gornja-rijeka.hr/kategorija/ustanove-i-tvrtke/komunalno-poduzece/