KAPELA SVETOG FRANJE KSAVERSKOG

Sagrađena 1771.g. na mjestu starije drvene kapele, koja se u vizitacijama spominje prvi puta 1704.g. Centralna građevina s lađom kružnog tlocrta, nadsvođena je kupolom na pandantivima s osmerokutnom lanternom. Lađi je priključeno kvadratno svetište s užom, plitkom, zaobljenom apsidom. Uz svetište sa sjeverne strane građevine nalazi se pravokutna sakristija. 1832.g. dograđen je masivni zvonik. Kasnije je umjesto šindre na krov stavljen lim. Vrlo rijetko tlocrtno-prostorno rješenje koje upućuje na učenog donatora i majstora graditelja.Glavni oltar je iz 1740.g. dok su bočni oltari “Pokolj nevine djece” i sv. Valentina (Lovre) iz 18.st. s radovima varaždinskog kipara Altenbacha. Orgulje su iz 1833.g. od graditelja Jeremića. S obnovljenim zvonikom i lanternom. Nalazi se u naselju Dropkovec.