ČLANOVI ODBORA I RADNIH TIJELA

Odbor za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka
1. VESNA NEMČIĆ, SDP, predsjednica,
2. KSENIJA ŽGANEC, HSS, članica,
3. TIHOMIR ŠIKAČ, MREŽA, član.

Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka
1. DAMIR ĐURINIĆ, SDP, predsjednik,
2. DARIO NEMČIĆ, HSS, član,
3. TOMISLAV ŠVOGOR, SDP, član.

Odbor za statut i poslovnik Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka
1. DARIO NEMČIĆ, HSS, predsjednik,
2. DAMIR ĐURINIĆ, SDP, član,
3. TOMISLAV ŠVOGOR, SDP, član.

Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka
1. KSENIJA ŽGANEC, HSS, predsjednica,
2. TOMISLAV ŠVOGOR, SDP, član,
3. STJEPAN KOS, MREŽA, član.

Odbor za komunalne djelatnosti Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka
1. DAMIR ĐURINIĆ, predsjednik,
2. MARIO VALJAK, član,
3. DRAGUTIN SRBLJINOVIĆ, član.

Odbor za sport Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka
1. BOŽIDAR PETRINJAK, predsjednik,
2. VID ŽGANEC, član,
3. JOSIP ĐURINIĆ, član.

Socijalno vijeće Općine Gornja Rijeka
1. KSENIJA ŽGANEC, predsjednica,
2. RENATO KRALJ, član,
3. MARTINA ŠATVAR, članica,
4. BARICA JAČMENJAK, članica,
5. JELENA NEMČIĆ-GUSKIĆ, članica.