ČLANOVI ODBORA I RADNIH TIJELA

Odbor za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka
1. STJEPAN BORJAN, HSS, predsjednica,
2. DARIO NEMČIĆ, HSS, članica,
3. VALENT ŠATVAR, MREŽA, član.

Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka
1. DARIO NEMČIĆ, HSS, predsjednik,
2. TOMISLAV ŠVOGOR, SDP, član,
3. VALENT ŠATVAR, MREŽA, član.

Odbor za statut i poslovnik Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka
1. VESNA NEMČIĆ, SDP, predsjednica,
2. TOMISLAV ŠVOGOR, SDP, član,
3. FRANJO ŠTURBEK, MREŽA, član.

Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka
1. VESNA NEMČIĆ, SDP, predsjednica,
2. TOMISLAV ŠVOGOR, SDP, član,
3. FRANJO ŠTURBEK, MREŽA, član.

Odbor za komunalne djelatnosti Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka
1. DAMIR ĐURINIĆ, predsjednik,
2. MARIO VALJAK, član,
3. DRAGUTIN SRBLJINOVIĆ, član.

Odbor za sport Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka
1. BOŽIDAR PETRINJAK, predsjednik,
2. VID ŽGANEC, član,
3. JOSIP ĐURINIĆ, član.

Socijalno vijeće Općine Gornja Rijeka
1. KSENIJA ŽGANEC, predsjednica,
2. RENATO KRALJ, član,
3. MARTINA ŠATVAR, članica,
4. BARICA JAČMENJAK, članica,
5. JELENA NEMČIĆ-GUSKIĆ, članica.