Pravo na pristup informacijama, ponovnu uporabu informacija i dopunu ili ispravak informacije na propisanim obrascima ostvaruje se podnošenjem odgovarajućeg zahtjeva službeniku za informiranje:

1. elektroničkom poštom na: [email protected] 

2. poštom na adresu: Općina Gornja Rijeka, Trg Sidonije Rubido Erdödy 3, Gornja Rijeka, 48267 Orehovec

3. osobno na adresu: Općina Gornja Rijeka, Trg Sidonije Rubido Erdödy 3, Gornja Rijeka, 48267 Orehovec

4. putem faksa na broj: +385 (48)855021

Službenik za informiranje

Jasmina Žibrin tel: +385 (48) 271-115 fax: +385 (48) 855-021

e-mail: [email protected]

ZAHTJEV ZA PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA PODNOSI SE PUTEM OBRASCA:

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija

Sukladno članku 27. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15), svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe. U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka iz članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, navesti informacije koje želi ponovno upotrijebiti, oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija, kao i svrhu korištenja informacija (komercijalna ili nekomercijalna svrha). Uvjeti za ponovnu uporabu informacija propisani su člankom 30., 31. i 32. Zakona o pravu na pristup informacija.

Otvorena dozvola

Svi skupovi podataka koje Općina Gornja Rijeka objavljuje kao otvorene podatke sadrže otvorenu dozvolu OTVORENA DOZVOLA / OPEN LICENCE – THE REPUBLIC OF CROATIA. Otvorena dozvola omogućava ponovnu uporabu informacija i metapodataka u komercijalnu i nekomercijalnu svrhu u skladu s uvjetima propisanim otvorenom dozvolom, odnosno Pravilnikom o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija tijela javne vlasti koji je objavljen u Narodnim novinama 67/17 od 12.7.2017.

Popis registara (evidencija i baza) koje vodi Općina Gornja Rijeka (ASSET LISTA)

NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH PRUŽANJEM INFORMACIJA:

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA: