SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Valentina Valjak tel: +385 (48) 271-115 fax: +385 (48) 855-021

e-mail: [email protected]

Pravo na pristup informacijama, ponovnu uporabu informacija i dopunu ili ispravak informacije na propisanim obrascima ostvaruje se podnošenjem odgovarajućeg zahtjeva službeniku za informiranje:

1. elektroničkom poštom na: [email protected]

2. poštom na adresu: Općina Gornja Rijeka, Trg Sidonije Rubido Erdödy 3, Gornja Rijeka, 48267 Orehovec

3. osobno na adresu: Općina Gornja Rijeka, Trg Sidonije Rubido Erdödy 3, Gornja Rijeka, 48267 Orehovec

4. putem faksa na broj: +385 (48)855021