Osoba zadužena za nepravilnosti obvezna je:

– zaprimati obavijesti o nepravilnostima,

– pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,

– sastavljati polugofišnje i godišnje izvještaje o nepravilnostima

– surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom pri Ministarstvu financija.

Osobom zaduženom za nepravilnosti u Općini Gornja Rijeka imenovana je:

Valentina Valjak

Trg S.R.Erdody 3, Gornja Rijeka

Tel: 048/271-115, Fax: 048/855-021, e-mail: [email protected]