Osoba imenovana za nepravilnosti u Općini Gornja Rijeka je

Jasmina Žibrin

Trg Sidonije Rubido Erdody 3, Gornja Rijeka

Tel: 048/271-115, Fax: 048/855-021, e-mail: [email protected]

Osoba imenovana za nepravilnosti obvezna je:

  • za svaku zaprimljenu obavijest/prijavu o nepravilnostima popuniti obrazac Podaci o prijavljenoj nepravilnosti
  • obavijestiti odgovornu osobu o zaprimljenoj obavijesti/prijavi o nepravilnosti
  • procijeniti osnovanost zaprimljene prijave o nepravilnostima, pri čemu, na temelju naloga odgovorne osobe može tražiti objašnjenja, smjernice ili stručno mišljenje ustrojstvenih jedinica unutar institucije ili institucije iz nadležnosti
  • odrediti vrstu nepravilnosti koristeći klasifikaciju nepravilnosti u skladu s odredbama Pravilnika o postupanju i izvještavanja o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru
  • predložiti odgovornoj osobi poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti
  • pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima
  • pružati stručnu pomoć institucijama iz nadležnosti u postupku utvrđivanja nepravilnosti i predlaganja mjera i aktivnosti za njihovo otklanjanje
  • pripremiti objedinjeno godišnje izvješće o nepravilnostima.