Zakonom o lokalnim porezima (“Narodne novine” broj 115/16, 101/17, 114/22. i 114/23) i Odlukom o općinskim porezima Općine Gornja Rijeka (“Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije” broj 6/17, 19/17. i 28a/23) propisano je da porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine.

Kuća za odmor je svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.
Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribor

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu 1,50 EUR po m2 korisne površine.
Porez na kuće za odmor plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.
Obveznik poreza kuće za odmor dužan je nadležnoj ispostavi Porezne uprave, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor, dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalazi taj objekt te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku.

Porez na kuće za odmor ne plaća se za kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.