Konsolidirani fin.izvještaji za razdoblje siječanj-lipanj 2016.

787