REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO II. IZBORNE JEDINICE

KLASA: 012-07/24-01/14
URBROJ: 2103-24-25
BJELOVAR, 27.03.2024.

Na osnovi članka 61. točke 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 66/15 – pročišćeni tekst, 104/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19), Izborno povjerenstvo II. izborne jedinice donosi

R J E Š E N J E

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA RIJEKA

U II. izbornoj jedinici na području Općine Gornja Rijeka određuju se biračka mjesta:

1. Biračko mjesto broj 1. DROPKOVEC, PROSTORIJE VATROGASNOG DOMA U DROPKOVCU, DROPKOVEC 10   na kojem će glasovati birači s prebivalištem u DROPKOVEC: BREZINA, DROPKOVEC, GAJ, ŠTRIGOVEC: CARINA, ŠTRIGOVEC  
2. Biračko mjesto broj 2. DONJA RIJEKA, PROSTORIJE LOVAČKOG DOMA KOŠUTA PRIGORJE, FAJEROVEC BB   na kojem će glasovati birači s prebivalištem u BARLABAŠEVEC: BARLABAŠEVEC, DONJA RIJEKA: DONJA RIJEKA, MLADINA, PUSTIKE, FAJEROVEC: FAJEROVEC, OŠTRICE, LUKAČEVEC: LUKAČEVEC, NEMČEVEC: NEMČEVEC  
3. Biračko mjesto broj 3. GORNJA RIJEKA, PROSTORIJE DJEČJEG VRTIĆA MALI MEDO, ULICA JABLANOVA 3   na kojem će glasovati birači s prebivalištem u DEKLEŠANEC: DEKLEŠANEC, GORNJA RIJEKA: BELA GORICA – PUŠČAK, KALNIČKA ULICA, KRČI, KRIŽEVAČKA ULICA, NOVO NASELJE, NOVOSELSKA ULICA, RADNIČKA ULICA, SOPOT, TRG SIDONIJE RUBIDO ERDODY, ULICA JABLANOVA, ULICA KRALJA BELE IV, VARAŽDINSKA ULICA, VINOGRADSKA ULICA, VISOKA ULICA  
4. Biračko mjesto broj 4. KOLAREC, PROSTORIJE VATROGASNOG DOMA U KOLARCU, KOLAREC 36   na kojem će glasovati birači s prebivalištem u FODROVEC RIJEČKI: FODROVEC RIJEČKI, KOLAREC: KOLAREC, VUKŠINEC RIJEČKI: VUKŠINEC RIJEČKI  
5. Biračko mjesto broj 5. KOSTANJEVEC RIJEČKI, PROSTORIJE VATROGASNOG DOMA U KOSTANJEVCU RIJEČKOM, KOSTANJEVEC RIJEČKI 29   na kojem će glasovati birači s prebivalištem u KOSTANJEVEC RIJEČKI: KOSTANJEVEC RIJEČKI  
6. Biračko mjesto broj 6. POFUKI, PROSTORIJE DRUŠTVENOG DOMA U POFUKIMA, POFUKI 40   na kojem će glasovati birači s prebivalištem u POFUKI: POFUKI  

PREDSJEDNIK

       Goran Milaković, v.r.