Zapisnik sa 27. sjednice vijeća-saziv 2017

Statutatorna Odluka 2020. 

Poslovnička odluka o izmjenama Poslovnika 2020

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2020.

Zaključak o usvanju Izvješća o stanju sigurnosti u prometu