REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNIčKO-KRIŽEVAčKA ŽUPANIJA

OPćINA GORNJA RIJEKA

 

O G L A S

 

o biračkim mjestima gdje će se glasovati 17. svibnja 2009. godine

za izbor članova/članica Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka, općinskog načelnika Općine Gornja Rijeka te za izbor članova/članica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i župana Koprivničko-križevačke županije

 

 

 

Za izbor članova/članica Općinskog vijeća Općine Gornja Rijeka, općinskog načelnika Općine Gornja Rijeka te za izbor članova/članica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i župana Koprivničko-križevačke županije

 određena su sljedeća biračka mjesta:

 

 

  1. Biračko mjesto broj 1  u DROPKOVCU u prostorijama Vatrogasnog  doma u Dropkovcu, kbr. 10  koje obuhvaća birače s prebivalištem u Dropkovcu i Štrigovcu.

 

  1. Biračko mjesto broj 2 u DONJOJ RIJECI u kući Josipa Šilinića , Donja Rijeka kbr. 11, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Donjoj Rijeci,  Fajerovcu,  Nemčevcu,  Barlabaševcu i Lukačevcu.

 

  1. Biračko mjesto broj 3 u GORNJOJ RIJECI u prostorijama Vatrogasnog  doma Gornja Rijeka, Varaždinska 24.  , koje obuhvaća birače s prebivalištem u Gornjoj Rijeci i Deklešancu.

 

  1. Biračko mjesto broj 4 u KOLARCU u prostorijama Vatrogasnog doma u Kolarcu, kbr. 36 koje obuhvaća birače s prebivalištem u Kolarcu, Fodrovcu  Riječkom i Vukšincu Riječkom.

 

  1. Biračko mjesto broj 5. u KOSTANJEVCU RIJEčKOM  u prostorijama  Vatrogasnog doma u Kostanjevcu Riječkom  kbr. 29. koje obuhvača birače s prebivalištem u Kostanjevcu Riječkom.

 

  1. Biračko mjesto broj broj 6 u POFUKIMA  u prostorijama Društvenog doma  u Pofukima bb,koje obuhvača birače s prebivalištem u Pofukima.

OPćINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPćINE GORNJA RIJEKA