U okviru projekta E-biciklom potkalničkim krajem koji je sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovistot, Općina Gornja Rijeka stavlja na raspolaganje i posudbu petnaest električnih bicikala.

Električni bicikli mogu se posuditi i koristiti svakog dana u vremenu između 8,00 i 21,00 sat. Zaintereirani za posudbu mogu se prijaviti  osobno ili telefonom, radnim danom u uredovnom vremenu od 8,00-14,00 sati u prostorijama Općine Gornja Rijeka. Za posudbu vikendom i radnim danom izvan uredovnog vremena potrebna je najava najmanje dan unaprijed na broj mobitela 098/965-3259.

Cijena posuđivanja električnih bicikala iznosi 30,00 kuna za prvi sat posudbe, a koja se plaća prilikom posuđivanja električnog bicikla, te 2,00 kune po satu za svaki sljedeći sat posudbe, a koja se plaća prilikom vraćanja električnog bicikla. Odobren je i obiteljski popust za posudbu tri i više bicikala od 20%, dok je posudba korisnicima pomoći za uzdržavanje Centra za socijalnu skrb bez naknade.

Opće uvjete posudbe i korištenja e-bicikala u vlasništvu Općine Gornja Rijeka možete preuzeti u nastavku Opći uvjeti posuđivanja električni bicikala