Projekt „Izgradnja poduzetničkog inkubatora Gornja Rijeka“ ukupne vrijednosti 8.573.522,15 kn, uspješno je prošao 1. fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava – fazu administrativne provjere.

Ovaj projektni prijedlog Općina je pripremila u suradnji s PORA-om, razvojnom agencijom Koprivničko-križevačke županije, te je isti prijavila na natječaj „Razvoj poslovne infrastrukture“ .