1. Kartogram prometnica u Općini Gornja Rijeka
2. Kartogram nerazvrstanih cesta u poljoprivrednim zonama
3. Korištenje i namjena površina
4. Infrastrukturni sustavi
5. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
Građevinska područja naselja: Deklešanec, Dropkovec, Gornja Rijeka, Kostanjevec Riječki, Štrigovec
Građevinska područja naselja: Fodrovec Riječki, Kolarec, Pofuki, Vukšinec Riječki
Građevinska područja naselja: Barlabaševec, Donja Rijeka, Fajerovec, Lukačevec, Nemčevec